на главную страницу

 Форум, доска объявлений

 

   

 Тхоржевський Р.Й. "НАРИСИ ІСТОРІЇ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ХХ СТ." (з каталогом) - Тернопіль, "Підручники і посібники", 2000, 87 стр., укр., ч/б іл., м.п. "ОЧЕРКИ ИСТОРИИ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ ХХ В."

МССМ: Автор книги - известный учёный-бонист. Это своего рода мини-энциклопедия о бумажных деньгах на примере одного региона Украины. В небольшом по объёму издании масса конкретных примеров и иллюстраций. Правда, полиграфия какая-то совдеповская - бумага жуткая. Зато и цена соответстветствует качеству печати - каких-то 3 грн. (немногим более 1/2$).

  Про автора

Роберт Йосипович Тхоржевський доктор історичних наук, професор, завідувач науково-дослідницьким центром історії грошей Тернопільської академії народного господарства. Історією грошей нумізматикою, боністикою займається понад сорок років. У 1952 році закінчив історичний факультет Чернівецького Державного університету. Працював вчителем історії, викладачем вузу. Тема кандидатської та докторської дисертацій історія паперових грошей як історико-економічних джерел. Розробив теорію і методику боністики, зокрема написав фундаментальні монографії з історії вітчизняної боністики, а також навчальні посібники, брошури з історії паперових грошей. Автор понад 170 наукових публікацій, серед них «Отечественная бонистика». К., 1988; «Національні паперові гроші УНР 1917-1920рр.», Донецьк, 1992 (українською, російською та англійською мовами); «Нариси історії грошей в Україні». Тернопіль, 1999 та інші

 

Зміст

Вступ...................... :.................................................... 4

1. Грошові знаки Австро-Угорщини 1914-1918 рр..... 6

2. Грошові знаки кайзерівської Німеччини (серпень 1914 - листопад 1918 рр.)      9

3. Грошові знаки Російської імперії (1898-1917 рр.).. 12

4. Грошові знаки Тимчасового уряду Росії (лютий-жовтень 1917 р.)   17

5. Грошові знаки Західно~Українскоюї Народної Республiки       1919рр         20

6. Місцеві паперові гроші (бони), випущені на Тернопільщині 1914,1919-1921         21

7. Грошові знаки Польщі (липень 1919- липень 1920рр.)    27

8. Грошові знаки Галицької СРР (Галревкому) (15 липня - 23 вересня 1920 р.)       28

9. Грошові знаки Польщі (1921- вересень 1939 рр.).... 35

10. Грошові знаки СРСР (17 вересня 1939-3 липня 1941 рр.)       40

11. Грошові знаки фашистської Німеччини 1941-1944 рр   46

12 Папероті гроші генерап-губернаторства Польщі. Краків. 1941-1944 рр. (окупаційні гроші)..................................................................................... 51

13. Паперові гроші рейхскомісаріату України. Рівне 1942 р         53

14.  Грошові теитанщйхіфони Організації українських націоналістів. Української повстанської армії 1942-1952 рр        57

15. Грошові знаки СРСР (зразка 1947-1957 рр.).......... 62

16. Грошові знаки СРСР (зразка 1961 р.).................... 65

17. Грошові знаки СРСР 1991р............ -.................. 66
18. Грошові знаки незалежної України 1991-1996 рр. 68
19. Каталог........................................... 71
Список літератури................................... 85
Про автора.............................................. :................... 86

 

ББК 65.248

Т11

Рецензенти    Стрішенець М.М., доктор історичних наук;

Петровськип ОМ, кандидат історичних наук

Науковий редактор Сергій Ткачов

Тхоржевський Р. Й.

Т 11 Нариси історії паперових грошей на Тернопільщині XX ст. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. — 88 с.

ІSBN 966-562-352-4

«Нариси» складаються з двох частин. У першій розповідається про емісії та даються ілюстрації' паперових грошей, у другій наводиться каталог, в якому перераховано більшість грошей, що мали обіг на Тернопільщині.

«Нариси» зацікавлять науковців вузів, музеїв, викладачів історії середніх шкіл, боністів та всіх, хто цікавиться грішми як державними документами, історико-економічними джерелами та культурними пам'ятками минулого.

ББК 65.248

І5ВК 966-562-352-4

 

ПЕРЕДМОВА

(про автора та його книгу)

Роберт Тхоржевський відомий як автор багатьох робіт з історії паперових грошей. У «Нарисах» зібрані відомості про всі паперові гроші, які були в обігу на Тернопільщині майже за 150 років.

У першій частині «Нарисів» автор дає короткий хронологічний опис емісій. Зазначимо, що дана публікація є першою спробою показати паперові гроші окремої області — Тернопільщини. Автор вперше знайомить нас з місцевими паперовими грошима, які були в обігу під час революційних подій 1848-1849 років на Тернопільщині. Мало хто знає, що в той час у містах і селах сучасної області власники крамниць, шинків, кав'ярень випускали свої дрібні розмінні гроші на паперовій основі. У ході революційних подій в Австро-Угорщині склалася розмінна криза, купюри великої вартості були, а розміняти їх на дрібні срібні гроші було неможливо, оскільки населення вилучало їх з обігу. Ось чому і вдалися до випуску приватних ерзацкрейцерів замість вилученої монети. їх знаходять в Бережанах, Зав'ялові, Пісках, Нараєві та в Старому Місті.

Заслуговує на увагу дослідження автора про гроші-бофони ОУН-УПА 1942-1952 рр. Автор вперше відшукав їх і описав. Серед грошей фашистської Німеччини часів другої світової війни автор віднайшов майже унікальну листівку-перепустку, відбиту на одному червінцю СРСР. Зрозуміло, що їх всі знищили ще в ті далекі роки. Це перше повідомлення в існуючій літературі про імітації радянських грошей з пропагандистською метою.

Автор у другій частині «Нарисів» приводить каталог грошей на паперовій основі, які були в обігу на Тернопільщині. Це дає можливість науковцям, дослідникам мати певну уяву про всі емісії грошей та їх обіг у нашій області. Видання «Нарисів» буде корисним в роботі науковцям, працівникам музеїв, вчителям історії, краєзнавцям, студентам вузів, всім, хто цікавиться історією паперових грошей на Тернопільщині.

Декан історичного факультету

Тернопільського педагогічного університету,

доктор історичних наук,

професор Алексієвець М. М.

 

 

©   При использовании этих материалов ссылка на сайт "Бонистика" www.bonistikaweb.ru обязательна

 


; Цены на деньги России