на главную страницу

 Форум, доска объявлений

 

   Клименко О.О. "ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ ОУН (БОФОНИ) 1939-1952 РОКІВ" - Тернопіль, "Тернопіль", 1999, 307 стр., укр., ч/б іл., м.п.

"ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОУН (БОФОНЫ) 1939-1952 ГОДОВ"

 Зміст

Маловідомі сторінки української боністики (замість
передмови).............................................................................. З

Вступ....................................................................................... 6

Розділ 1. Біля витоків бойового фонду ОУН. Грошові
 документи ОУН у боротьбі з угорською агресією, сталінізмом
 та німецьким фашизмом (1939-1944рр.)................................. 23

 Розділ 2. Грошові документи ОУН у боротьбі з радянським
 тоталітарним режимом (1944-1952рр.).................................... 73

 Розділ 3. Методика дослідження грошових документів ОУН-
 бофонів.............................................................................. 155

Висновки............................................................................ 191

Додаток

-         систематизована таблиця грошових

документів ОУН-УПА........................................................... 198

-         геральдична таблиця.................................................. 294

   -   сфрагістична таблиця.................................................... 296

  -   карта дислокації підрозділів УПА.................................... 300

Список скорочень............................................................. 306

 

ББК 63.3 (4УРК.) 9-00 К49

У монографії на основі багато архівного матеріалу, з використанням методик спеціальних історичних дисциплін, комплексно досліджуються проблеми фінансово-господарської діяльності оунівського підпілля в Західній Україні в 1939-1952рр. Зокрема, основна увага приділена використанню для отримання коштів від населення грошових документів ОУН (бофонів). Вперше подано ілюстрований систематизований перелік усіх виявлених бофонів та визначено приблизну ступінь їх рідкісності.

Розрахована на науковців, викладачів та студентів вузів, широкі кола краєзнавців.

Друкується за рішенням вченої ради Тернопільської академії народного господарства.

Науковий керівник:

доктор історичних наук, професор

Тхоржевський Р.Й. (Тернопільська академія народного господарства).

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор Алексієвець     М.М.     (Тернопільський    державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), доктор історичних наук, професор Стришенець М.М. (Тернопільська академія народного господарства),

кандидат історичних наук, доцент Гринчуцький В.І. (Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя).

©О.О.Клименко, 1999

© С. О. Дубик, художнє оформлення I5ВN 966-7581-00-4

Маловідомі сторінки української боністики (замість передмови)

Тема   грошових   квитанцій   ОУН-бофонів   мені,   як досліднику, який більше 40-ка років займається боністикою*, добре відома й близька. До того ж, на зламі колишнього СРСР у засобах масової інформації я неодноразово піднімав питання про' необхідність вивчення фінансової діяльності ОУН-УПА, зокрема застосування підпіллям квитанцій бойового фонду, або ж просто бофонів. Проте проблеми з пошуком документальних матеріалів,   а   зрештою   і   зайнятість   розробкою   деяких теоретичних питань боністики, завадили мені в неї заглибитись. Тому я щиро вдячний , що був почутий зацікавленими дослідниками, в даному випадку Олегом Клименком - автором книги "Грошові документи ОУН (бофони) 1939-1952 років".

Для того, щоб рельєфніше продемонструвати здобутки автора монографії, дозволю собі зробити короткий екскурс у минуле.

Вперше про "гроші ОУН-УПА" я почув у 1949 році, навчаючись на історичному факультеті Чернівецького державного університету. Говорили про них пошепки, зі страхом і водночас із зацікавленістю й юнацьким романтизмом. І це зрозуміло, адже серед молоді час від часу прокочувалися хвилі арештів.

Тільки у 1968 році у каталозі паперових грошей Георга Стена (США), який тоді був популярним серед радянських боністів і поширювався у їх середовищі у вигляді фотокопій, вперше   було   повідомлено   про   "грошовий  знак   УПА   5 карбованців". Але надто вже стисло й таємничо, без коментарів, що сприяло появі різних фантастичних домислів, нісенітниць. Дещо пізніше про "гроші-бофони" ОУН-УПА написав у своїй повісті    "Удар    мечем"    радянський    письменник    Лев Константинов, а згодом у романі "Заметіль" і Веніамін Рудов. У цих творах на так звану "чекістську тематику" бофони служать тільки   прикладами   для   викриття   "злочинів"   українських націоналістів, які тим і займалися, що "грабували" народ.

Боністика - спеціальна історична дисципліна, шо займається вивченням паперових грошових знаків, бон і їх сурогатів як історичних джерел, політико-економічних   .,,   документів і культурних пам'яток минулого.

 

У радянські часи глибоким дослідженням цього питання історики не займалися і не могли займатись, насамперед, з ідеологічних причин. Адже йшлося про грошові документи, які не визнавалися радянською владою і на яких було вибите своєрідне тавро ворожих та буржуазно-націоналістичних. Отже, тривалий час тема залишалася не тільки неперспективною і неактуальною, а й не зовсім безпечною справою.

Окремі публікації істориків діаспори до українського читача просто не доходили. Цілком природньо, що статті О. Клименка у наукових збірниках, написані ним самостійно, так і в співавторстві з Б. Хаварівським, їх книга "Біфони" не могли не викликати зацікавленості у фахівців, широкого кола боністів та краєзнавців, про що свідчать схвальні рецензії. Таким чином, його монографія є не випадковою, не спонтанною, а логічним продовженням попередніх напрацювань.

На наш погляд, заслуга автора цієї книги полягає в тому, що він зробив вдалу спробу на основі багатого архівного матеріалу осягнути деякі важливі аспекти економічного базису оунівського підпілля в Західній Україні.

Це перша у вітчизняній історії праця, у якій за допомогою методик допоміжних історичних дисциплін доволі ретельно проаналізовані інструменти фінансової діяльності ОУН -бофони. Показана їх еволюція, яка була спричинена умовами повстанської боротьби: від благодійних квитків до посвідок про виконання грошових, а іноді і натуральних контингентів та реквізиційних квитанцій.

Весь матеріал про конкретні серії бофонів, їх окремі випуски розглядається на фоні історичного процесу, чим автор ще раз переконливо доводить, що, будучи окремою історичною дисципліною, боністика залишається невід'ємною складовою частиною історії. Наведені приклади, факти яскраво висвітлюють вплив історичних умов, форм і методів партизанської боротьби на розвиток бофонної системи. За допомогою ряду спеціальних історичних дисциплін досить вдало наведеш "історичні мости" між боротьбою підпілля ОУН і визвольними змаганнями 1917-1921 рр.

Автор у своїй монографії зробив декілька важливих й актуальних висновків:

бофони були доволі ефективним інструментом, який регулював непрості стосунки оунівців з населенням, з позитивного боку відрізняв їх від різних кримінальних банд, які того часу діяли у Західній Україні;

- економічні (грошові) функції бофонів не отримали нормативного закріплення у підпіллі, що спричинило, з одного боку, до довільного їх використання повстанцями, а з іншого - до створення передумов їх компрометації більшовиками.

Він ввів до наукового обігу понад 200 взірців бофонів і на основі багатого архівного матеріалу ретельно прослідкував обставини їх емісії.

О. Клименко не уникає гострих дискусійних питань, навпаки - свідомо йде на загострення, очевидно, з метою повніше показати весь комплекс доволі складних проблем, які вимагають додаткових досліджень. Думається, що монографія ще стане предметом прискіпливої уваги спеціалістів, які дадуть їй позитивну оцінку. Сподіваюся, що поданий в ній цінний матеріал буде широко використаний науковцями, сприятиме патріотичному вихованню підростаючого покоління.

                                                                                                          Р. Тхоржевський

доктор історичних наук, професор, керівник науково-дослідницького центру вивчення історії грошей Тернопільської академії народного господарства.

©   При использовании этих материалов ссылка на сайт "Бонистика" www.bonistikaweb.ru обязательна

 


; Цены на деньги России